Gemeente Moerdijk


25-03-2008: Burgerjaarverslag verschenen

Burgemeester Den Duijn van de gemeente Moerdijk biedt vandaag zijn Burgerjaarverslag over 2007 aan. De krant met de titel Kwaliteit van dienstverlening wordt deze week huis aan huis verspreid. De burgemeester blikt terug op de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie in 2007. Het verslag gaat ook in op de mate waarin burgers zijn geïnformeerd en betrokken bij het beleid van hun gemeente.

Volgens het verslag zijn er in 2007 belangrijke slagen gemaakt met de digitale dienstverlening. Eind 2009 zal 70% van de gemeentelijke diensten ook- via de gemeentelijke website geleverd worden. Opvallend is de primeur die Moerdijk vorig jaar had met de eerste digitale bouwvergunning van Nederland. Inwoners en bedrijven kunnen naast bouwvergunningen ook digitaal een aanvraag doen voor een reclame-,inrit-, kap- of sloopvergunning.

Als verbeterpunt voor de gemeente noemt de burgemeester het voornemen om (nog) sneller te antwoorden op vragen en klachten. Als tweede punt vermeldt het jaarverslag dat het gemeentebestuur vanaf komend jaar extra aandacht zal geven aan het beter terugcommuniceren over hetgeen de burgers inbrengen via kerncontactavonden en andere vormen van inspraak.