Gemeente Den Haag

Bewonersideeën extra impuls voor Transvaal en Regentesse Zuid

Resultaten Samenspraak Lijn 11 zoneBewonersideeën extra impuls voor Transvaal en Regentesse Zuid Een pimp-my-ride voor jongeren op het autosloopbedrijf op bedrijventerrein Uitenhagestraat, een zwembad in park de Verademing, tv-studios in de Energiecentrale en een internationale kaftan modeshow als grote publiekstrekker in het Multicultureel Vrijetijdscentrum.

Deze ideeën van bewoners en andere belanghebbenden presenteerde wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) 19 maart ijdens de slotbijeenkomst van de samenspraak Lijn 11 zone Transvaal en Regentesse Zuid.

Op 11 oktober 2007 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de Lijn 11 zone vast. Voor de concrete invulling op verschillende onderdelen wilde de gemeente graag inbreng van bewoners en andere belanghebbenden. Dit gebeurde op basis van samenspraak die zich richtte op zeven projecten langs tramlijn 11: Transvaal Noord, bedrijventerrein Uitenhagestraat, Hobbemaplein, Multicultureel Vrijetijdscentrum aan de Delftselaan, de Energiecentrale, park De Verademing en de Haagse Markt.

Bij de start van het samenspraaktraject op 11 januari riep wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) iedereen op om mee te denken over de invulling van de plannen voor Lijn 11 zone. Aan die oproep is enthousiast gehoor gegeven.

Denktank
Naast de ideeën uit de bijeenkomsten en de straatinterviews is er een plan ingediend door een denktank bestaande uit bewoners rondom de Energiecentrale. Zij presenteerden op inspirerende wijze hun plannen voor wijkpark De Verademing, de Energiecentrale en het voormalige Gemeentelijke Industrie Terrein (GIT). Uit hun ideeën kwam duidelijk naar voren dat het hele gebied meer open en toegankelijk moet worden voor de buurt.
De denktank van bewoners: De bebouwing mag best markant zijn en hoeft geen Haagse truttigheid te worden.

Wethouder Marnix Norder gaf zijn reactie: Ik vind het fantastisch. Ik kan een heel eind in jullie denkrichting meegaan. Goed om te zien dat mensen zo betrokken zijn. Zonder de inzet van de mensen lukt het ons niet; het gaat niet alleen om het stapelen van stenen!

Vervolgtraject
De komende periode wordt benut om de uitkomsten van de samenspraak te verwerken in het masterplan dat naar verwachting medio 2008 gereed zal zijn voor bestuurlijke besluitvorming.
Marnix Norder: We nemen uw ideeën mee om tot het beste plan te komen voor de Lijn 11 zone. We gaan nu snel aan de slag, we willen de vaart erin houden. Om de daad bij het woord te voegen beloofde de wethouder om voor de zomer een door een wijkbewoner vurig gewenst bankje te plaatsen in wijkpark de Verademing.

Op de website www.ikhebeenbeteridee.nl staan alle actualiteiten en achtergronden.