Gemeente Capelle a/d IJssel

MFC Fascinatio komt van de grond

Logo Fascinatio Op 19 maart sloeg wethouder Hans Jacobs samen met de kinderen uit de wijk de eerste paal van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Fascinatio aan de Solislaan.

Voor deze gelegenheid hadden de schoolkinderen, de kinderen van de Kinderen begraven de wenskist kinderopvang en een aantal bewoners hun wensen op een speciaal wensblad geschreven en in de daarvoor speciale wenskist gestopt. In een grote rij liepen kinderen en volwassen onder aanvoering van de wethouder en vier kinderen van het Informatiecentrum in de wijk naar de Desertosingel. Daar werd de kist met wensen van de kinderen voor de toekomst van hun wijk begraven. Voor het zover was schreef ook Wethouder Jacobs zijn wens met een toverpen op toverpapier. Ter ere van boomplantdag werd in de buurt van de kist ook nog een wonderboom geplant. De weergoden waren de aanwezigen goed gezind, want de zon liet al snel zijn warmte voelen. Daarna ging de wandeling verder naar de bouwplaats. Daar was ook de wind van de partij. De linten waarmee Als echte bouwvakkers de kinderen en de wethouder de eerste paal op zijn plaats hield, wapperden vrolijk. Als echte bouwvakkers met de helmen diep over het hoofd hielden de kinderen de linten stevig vast. Na afloop stond op school voor alle kinderen een gebakje en limonade klaar.

Multifunctioneel Centrum

In het Multifunctioneel Centrum Fascinatio komen drie basisscholen - De Ontmoeting, De Vijfster en de Wonderwind - en IJsselkids met een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. De scholen krijgen eigen gemeenschappelijke ruimten die na school- of werktijd ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Het MFC biedt verder ruimte aan een wijkcentrum, een kunst- en cultuurruimte en een gymzaal. Het MFC wordt in april 2009 opgeleverd.