Gemeente Medemblik

Gemeentenieuws 20 maart

Onderzoek naar strijdig gebruik recreatiebungalows

Gemeente Medemblik doet een onderzoek naar mogelijk handhavend optreden tegen het tijdelijk verblijven van buitenlandse werknemers in bungalows op bungalowpark Zuiderzee. Gekeken wordt of er in strijd wordt gehandeld met het ter plaatse geldende bestemmingplan.

Medemblik vormt als toeristengemeente geen uitzondering op de problematiek rond huisvesting van buitenlandse werknemers. In principe komen die tijdelijk naar ons land om te werken en te verblijven. Deze werknemers hebben een structurele behoefte aan huisvesting. Vaak wordt de oplossing gezocht door deze werknemers onder te brengen in recreatiepanden, zoals pensions en bungalowparken.

Richtlijnen
Deze onderkomens dienen dan echter wel te voldoen aan de daarvoor geldende regels. Is dit niet het geval, dan kan de gemeente daar handhavend tegen optreden. Daar zijn richtlijnen voor. Voor Medemblik is binnen de regio West-Friesland de beleidsnota regionale Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers West Friesland in ontwikkeling. Handhaving vormt daarin een belangrijk hoofdstuk.

Portefeuillehouder: Theo van Eijk

---

Impuls voor Romantische Markten

Gemeente Medemblik werkt mee aan verdere verbetering van de zes Romantische Markten, die komende zomer in de stad Medemblik worden gehouden. Dit gebeurt via een kwaliteitsplan.

Het is de bedoeling dat de markten op termijn zon 75 kramen gaan tellen. Een groot deel daarvan heeft te maken met ambachten, demonstraties en antiek/curiosa. Een kwalitatief goede markt is niet alleen van belang voor de gemeente, maar ook en juist voor de ondernemers in Medemblik. Het is de bedoeling dat we vanaf 2009 iets gaan toevoegen. De Romantiek mag wel wat meer terugkomen, stelt verantwoordelijk wethouder Jan Entius. Overigens moeten in het kader van het kwaliteitsplan de ondernemers zelf een bedrag van 3.000 ophoesten.

Portefeuillehouder: Jan Entius

---

Extra ondersteuning voor mantelzorg

Gemeente Medemblik gaat een bijdrage leveren aan verbetering van de mantelzorg. Hiermee wordt aangehaakt bij het project Mantelzorg in West-Friesland verstevigd, dat speelt in de negen Westfriese gemeenten.

Ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van het WMO-beleid binnen gemeente Medemblik. De bijdrage is bedoeld voor contacten met mantelzorgers en investering in goede ondersteuning van hen. Mantelzorgers zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Daar investeren we graag in, vindt verantwoordelijk wethouder Joop Posma.

Portefeuillehouder: Joop Posma

---

B&W-besluitenlijst
Ter informatie is als bijlage de B&W-besluitenlijst van 11 maart jl. opgenomen.

---

Activiteitenkalender


- 20 maart:

fusieraad gemeenten Medemblik, Andijk en Wervershoof 20.00 22.00 uur, De Muiter, Admiraliteitsweg 2, Medemblik
- 28 30 maart:

viering 100 jaar MFC, MFC-terrein, Medemblik