Gerechtelijke organisatie

Koopovereenkomst woning moet in principe schriftelijk

Leeuwarden, 26 maart 2008 - Het hof Leeuwarden heeft voor het eerst geoordeeld over de vraag of het niet voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning (ofwel: de schriftelijke vastlegging van een koopovereenkomst als bedoeld in art. 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek) leidt tot nietigheid van de koopovereenkomst. Volgens het hof is dat - behoudens uitzonderlijke omstandigheden, waarvan in deze zaak niet is gebleken - inderdaad het geval.

LJ Nummer

BC7658

Bron: Gerechtshof Leeuwarden Datum actualiteit: 26 maart 2008 Naar boven