Gemeente Duiven


Beleidsagenda Wmo 2008-2011 "Met elkaar voor elkaar" ligt ter inzage
---

Vanaf 26 maart tot 5 mei ligt de Beleidsagenda Wmo gemeente Duiven 2008-2011 "Met elkaar en voor elkaar" ter inzage op het gemeentehuis van Duiven.
In die periode kunt u uw inspraak reactie geven. De Beleidsagenda Wmo is als pdf bestand te downloaden in onderstaande bijlage.

afbeelding Met elkaar voor elkaar Op 8 april is er 's avonds vanaf 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis waar u vragen kunt stellen en uw gedachten over de beleidsagenda Wmo kunt aanscherpen. U kunt deze avond laten weten wat u van de beleidsagenda vindt, maar het is géén formele inspraak avond.

Mocht u een formele inspraakreactie willen opstellen dan kunt u gebruik maken van de inspraakprocedure.

Uw inspraakreactie dient gericht te zijn aan:
College van B&W gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

en dient uiterlijk 6 mei ontvangen te zijn door de gemeente Duiven.
---

Bijlage:

» Met elkaar voor elkaar beleidsagenda Wmo.pdf