ABVAKABO FNV

Akkoord Sociaal Flankerend Beleid Rijk

Meer investeren in loopbanen. Flexibeler organiseren. Betere begeleiding van werk naar werk. Ruimer flankerend beleid. Dit zijn de winstpunten van het akkoord dat het Rijk en de vakbonden in maart hebben gesloten.

Het nieuwe beleid geldt van 1 januari 2008 tot 2012. Drie pijlers staan aan de basis van het akkoord:
o Loopbaanbegeleiding
o Flexibel organiseren
o Sociaal flankerend beleid

Investeren in loopbanen
Het Rijk wil vernieuwen. Het wil daarbij de talenten van zijn medewerkers optimaal benutten. Medewerkers willen zich ontwikkelen in functies die bij hen passen. Om beide partijen beter van dienst te zijn komt er meer ondersteuning van loopbaanplanning. De afspraken in het akkoord garanderen extra aandacht voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling.

Voor de tekst van het akkoord, klik hier
Voor de bijlage bij het akkoord, klik hier
Voor een uitleg over het akkoord, klik hier