Beslaglegging dreigt voor grote groep Dexia gedupeerden

26/03/2008 11:55

Stichting Platform Aandelen Lease


- Het aandelenlease schandaal is nog lang niet ten einde. Dit geldt met name voor een specifieke groep van duizenden aandelenlease gedupeerden van Dexia die vorig jaar na de algemeen verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling geen gebruik hebben gemaakt van de opt-out mogelijkheid of dat niet konden doen. Dit betreft vooral degenen die in het verleden het zgn. Dexia Aanbod hebben getekend.
- Deze mensen hebben (als zij nog openstaande posten hebben) te maken met een zeer agressief incassobureau (EDR).
- EDR incasso heeft inmiddels de deurwaarder ingeschakeld in een verwoede poging de achterstallige rekeningen te innen bij deze specifieke groep gedupeerden.
- Deze groep wordt nu geïntimideerd en gedreigd met beslaglegging op inboedel en eigen huis omdat zij de torenhoge schulden van vaak tienduizenden euro's niet kunnen betalen. EDR stelt zich zeer onredelijk op en stelt onredelijke voorwaarden aan deze groep gedupeerden.

EDR-incasso.
In deze kwestie blijft Dexia buiten schot. Heel handig heeft Dexia een groot (geselecteerd) aantal vorderingen verkocht aan Varde Investments uit Ierland dat vervolgens EDR incasso opdracht heeft gegeven de openstaande bedragen te gaan innen.

Dexia Aanbod.
De groep die het meest onder de praktijken van EDR heeft te lijden zijn degenen die in 2003/2004 het zgn. Dexia Aanbod hebben getekend. Het gaat hier om 68.000 gedupeerden. De reden dat er zoveel gedupeerden dit Aanbod hebben getekend was omdat zij volgens Dexia zouden worden geconfronteerd met een grote restschuld die in één keer zou moeten worden betaald. Door het tekenen van dit Aanbod zouden de gedupeerden hun restschuld niet in één keer behoeven terug te betalen, maar in termijnen. Ruim 68.000 gedupeerden hebben in die periode gebruik gemaakt van dit Aanbod waarmee ze tevens hebben afgezien van hun rechten en juridische acties tegen Dexia.

EDR komt Dexia Aanbod niet na.
Echter, bij afloop van het contract bleek echter dat de rekening toch in één keer betaald diende te worden. En ook EDR incasso eist ook dat de rekening in één keer moet worden betaald! Terwijl deze groep nu juist al had aangegeven dit niet te kunnen en juist daarom het Dexia Aanbod heeft geaccepteerd. De Stichting Platform Aandelen Lease (PAL), belangenbehartiger van aandelenlease gedupeerden, is woedend over de genomen maatregel EDR incasso. "Juist de zwakste groep wordt nu slachtoffer van een belofte die Dexia niet is nagekomen" aldus PAL woordvoerder Piet Koremans. "PAL krijgt dagelijks vele e-mails en telefoontjes van gedupeerden die de wanhoop nabij zijn en slapeloze nachten hebben. De angst voor het leeghalen van hun woning en beslaglegging op de woning is groot. Zij willen wel betalen maar kunnen het niet. Zelfs ouderen van in de 80 worden nog bedreigd met inbeslagname."

EDR: Keihard en onredelijk.
Voorts stelt EDR zeer onredelijke voorwaarden aan mensen die wel willen betalen. Bijvoorbeeld in het geval van een openstaande restschuld van 40.000 euro. EDR eist dat er in maximaal 10 termijnen wordt afgelost. Dat betekent 10 maanden lang 4.000 euro per maand. Koremans: " Dat is krankzinnig! Heel veel gedupeerden hebben dat geld helemaal niet. En over een ruimere betalingsregeling valt met EDR niet eens te discussiëren, ondanks dat EDR weet dat al deze mensen een A-codering bij het BKR hebben staan waardoor zij nooit een lening kunnen afsluiten om het bedrag in één keer te betalen ".

Oproep.
PAL roept de gedupeerden, die hiermee in de problemen komen, op om zich te melden bij de stichting. "Het daadwerkelijk beslag leggen is onacceptabel en zullen wij ook niet zomaar accepteren" aldus Koremans. "Wij roepen EDR incasso op om de probleemgevallen bespreekbaar te maken en regelingen te treffen. Mocht dit niet lukken dan zullen wij ons met alle mogelijkheden verzetten tegen de in beslaglegging en medegedupeerden oproepen hieraan mee te doen."