Letselschade-Advocaten (LSA) controleren kwaliteit eigen leden

26/03/2008 12:00

LETSELSCHADE-ADVOCATEN

De LSA-advocaat is op dit moment de zwaarst gekwalificeerde letselschadespecialist. Hij moet minimaal vijf jaar advocaat zijn en bijna de helft van zijn praktijk moet uit personenschades bestaan. Bovendien moet hij een postdoctorale opleiding gevolgd hebben en daarna moet hij de jaarlijkse nascholing van LSA volgen.

Maar dat alles is voor LSA nog niet genoeg. LSA wil dat haar advocaten aan slachtoffers garanderen aan kwaliteitseisen te voldoen. Deze kwaliteitseisen bestaan er onder andere uit dat de cliënt optimaal wordt geïnformeerd over de kosten en over de voortgang. De cliënt weet in elke fase precies waar hij aan toe is; geen schimmig gedoe met rekeningen achteraf en "dubbel vangen". De LSA-advocaat moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor als hij zelf iets fout doet. Hij moet een medisch adviseur hebben. Er zijn natuurlijk ook inhoudelijke eisen: de LSA-advocaat moet voortdurend bedacht zijn op de verjaring. Hij moet aandacht besteden aan tijdig aanzeggen van smartengeld. Heel streng zijn de eisen over de onafhankelijkheid. De LSA-advocaat mag met niemand anders dan met de cliënt afspraken maken over de behandeling van de zaak. De LSA-advocaat mag ook niet afspreken met een rechtsbijstandverzekeraar zijn uren aan een maximum te binden. Normen die al gelden voor de LSA-advocaat, maar waar het LSA-lid zich nu expliciet aan verplicht en waarop hij zal worden gecontroleerd.

Alleen zo krijgt het slachtoffer de juridische aandacht die hij verdient. De Vereniging LSA geeft op deze manier een kwaliteitsimpuls aan de vergoeding van letselschade.