Provincie Noord-Holland

Datum

26-3-2008

Onderwerp

Betrokkenen jeugdzorg met Statenleden om de tafel

Rienk van der Veen

Jongeren in een jeugdzorgtraject, ouders, verzorgers, jeugdzorgpersoneel, Statenleden en zorggedeputeerde Sascha Baggerman ontmoeten elkaar woensdagavond 26 maart 2008 tijdens een ronde tafelbijeenkomst in hotel van der Valk Haarlem Zuid, Toekanweg 2 in Haarlem.

Doel is elkaar bijpraten en na te gaan of aan de knelpunten waarvoor tijdens de eerste bijeenkomst op 24 september 2007 vanuit de jeugdzorg aandacht is gevraagd, iets ten goede is veranderd. Cliënten van de jeugdzorg met hun (pleeg)familie, vrienden en kennissen buigen zich over het functioneren van de jeugdzorg: hoe staat het nu met de snelheid en adequaatheid van indicatie en besluitvorming over een jeugdzorgmaatregel? Hoe loopt de communicatie en de samenwerking tussen alle betrokkenen?

Jeugdzorgmedewerkers praten vervolgens over de veranderingen die zich al dan niet in hun werksituatie hebben voltrokken sinds zij zich daarover konden uitspreken richting provincie, na een mediacampagne en de daarop volgende bijeenkomst van 24 september.

In een panel waarvan ook gedeputeerde Sascha Baggerman deel zal uitmaken, zal een ambitie voor de toekomst worden geformuleerd. In het panel zitten naast de gedeputeerde interim directeur Jeugdzorg Noord-Holland C. Fuchs, mw. E. Rienstra, directeur Parlan en de heer De Wit, directeur Raad voor de Kinderbescherming.

Inloop van de bijeenkomst vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur opent de voorzitter van de Statencommissie Sociale Infrastructuur Louise Smits de bijeenkomst.