Provincie Groningen

start Onderhoud N46 Groningen-Eemshaven eind maart van start 26 maart 2008

Eind maart start de provincie Groningen met onderhoudswerkzaamheden aan de N46 (Groningen-Eemshaven). Hiermee wil de provincie de kwaliteit en verkeersveiligheid van deze weg verbeteren.

Om de overlast voor het verkeer te beperken, vindt de uitvoering in vier fases plaats. De werkzaamheden duren tot begin augustus 2008. Het hele traject van Groningen tot de Eemshaven krijgt nieuw asfalt en wordt voorzien van nieuwe belijning. Eveneens vindt er onderhoud plaats aan de in deze weg gelegen bruggen en viaducten. Zie de speciale website www.n46.nl voor meer informatie.

26 maart 2008