Gemeente Kerkrade

26.03.08: Eerste Stadskrant Kerkrade

Uit mediaonderzoeken die de gemeente Kerkrade heeft gehouden onder de inwoners is onder meer gebleken dat burgers meer informatie zouden willen over hun eigen wijk of buurt. Daarom start Kerkrade met een krant die in die behoefte voorziet. Het resultaat is een Stadskrant met daarin een wijkkatern, dat gericht is op de betreffende wijk. Hierbij wordt de gebruikelijke indeling van Kerkrade in drie wijken gevolgd: Oost, West en Noord. Een inwoner van Eygelshoven ontvangt dan de Stadskrant met daarin het wijkkatern voor Noord. Op deze manier hoopt de gemeente de inwoners - naast stadsinformatie - meer informatie te verstrekken over de eigen wijk.

Vandaag ontvangen alle huishoudens in Kerkrade het eerste exemplaar in de brievenbus.

Vorm en frequentie
De Stadskrant bestaat doorgaans in totaal uit acht pagina's A3-formaat. Hiervan zijn vier pagina's gevuld met informatie die stadsgebonden is. De overige vier pagina's zijn gewijd aan de betreffende wijk. De Stadskrant zal drie keer per jaar uitkomen, namelijk in maart, juni en november.

Onderwerpen
Het stadsgedeelte van de krant bevat artikelen en informatie gericht op alle inwoners van Kerkrade. Daarbij komen telkens verschillende beleidsterreinen aan de orde. De Wijkkrant bevat informatie voor en van de wijk. Aan dit gedeelte werken ook verenigingen, instellingen, bewoners, wijkplatforms, bewonersplatforms etc. mee.