Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Naar een `User Generated State'? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur

31 januari 2008

De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het onderzoeksprogramma `Overheid en nieuwe media' vastgesteld. Dit programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te verkennen. Die invloed begint zich inmiddels af te tekenen op alle voor BZK relevante beleidsdomeinen.

Nieuwe toepassingen van het internet (denk aan weblogs, sociale netwerk sites en virtuele werelden) zetten noties als samen doen, samen delen, en interactie centraal. Daardoor ontstaan niet alleen nieuwe vormen van interactie tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en het openbaar bestuur.

Hoofdconclusies Web 2.0 krijgt veel aandacht in de media en het publieke debat, maar desondanks is er nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan, waarschijnlijk vanwege de turbulente opkomst en groei van dit fenomeen. Veel van de assumpties over web 2.0 blijven daardoor nog enigszins in de lucht hangen94. Tegen die achtergrond is door TNO de onderhavige theoretische en empirische verkenning van de impact van de Web 2.0 trend voor overheid en het openbaar bestuur gedaan.

Bestanden


* Rapport_Naar een 'User Generated State'? de impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur (1528 Kb) | Pdf-icoon Pdf-bestand

Naar boven

---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties