GroenLinks

Transportconvenant: 'zonde van het papier waarop het is gedrukt'

26 maart 2008

GroenLinks is teleurgesteld over het boterzachte 'duurzaamheidsconvenant' dat het kabinet vandaag heeft getekend met de transportsector. Het bevat alleen slappe 'inspanningsverplichtingen'. Nergens blijkt hoe een trendbreuk kan worden geforceerd. GroenLinks wil een Kamerdebat met minister Cramer en minister Eurlings om de impasse in het klimaatbeleid van het kabinet te bespreken.

Dit convenant is oude wijn in nieuwe zakken. Het kabinet denkt tot 2020 met louter wat technische aanpassingen zoals hardopgepompte banden en meer hybride autos de gevolgen te kunnen bestrijden van twee miljoen extra autos, een dreigende verdubbeling van het goederentransport en een geweldige groei van Schiphol. Daarmee wordt het tekortschietende klimaatbeleid van de afgelopen 15 jaar - waarin de uitstoot van het verkeer met liefst 36% is gegroeid simpelweg voortgezet.

Het bedrijfsleven is er met glans in geslaagd zich uit te wurmen onder concrete resultaatsverplichtingen om tot minder uitstoot van broeikasgassen te komen. Het convenant staat bol van teksten als 'streeft ernaar', 'spant zich in' en 'onderzoekt of'. Nergens wordt duidelijk welke maatregel welk resultaat moet hebben en wie waarop afgerekend wordt. Wel is in het convenant goed geregeld dat de transportsector een stevige vinger in de pap krijgt bij beslissingen over fiscaal beleid en extra infrastructuur.

Met name dat laatste steekt. We blijven op de oude voet doorhobbelen van extra asfalt, groei van Schiphol en de Rotterdamse haven. Technologische verbeteringen hebben de afgelopen 15 jaar niet gezorgd voor minder broeikasgasuitstoot en dat zal ook nu niet gebeuren. Het is onvermijdelijk om ook iets aan die groei te doen. Maar dit plan bevat geen maatregelen om het openbaar vervoer te stimuleren ten kosten van de auto of om de groei het vliegverkeer te beperken. Ondanks het feit dat het dichtbevolkte Nederland zwaarder onder het verkeer te leiden heeft dan andere landen, belooft het kabinet bovendien een internationaal gelijk speelveld te waarborgen. Een onverdiend kadootje voor de transportsector, waar we nog lang last van zullen hebben.

Het ontbreekt het kabinet aan een gevoel van urgentie. Ondanks dat de CO2-uitstoot in het verkeer harder stijgt dan in welke andere sector ook, is dit convenant er alleen een 'op hoofdlijnen'. De concrete invulling van het convenant laat nog eens zeven maanden op zich wachten. GroenLinks maakt zich verder zorgen over het blijvende optimisme dat in het convenant aan de dag gelegd wordt over de beschikbaarheid van duurzame biobrandstoffen.

In november vorig jaar sloot het kabinet het overkoepelende duurzaamheidsakkoord met het bedrijfsleven. Daarin weigerde het bedrijfsleven het kabinetsdoel van -30% broeikasgassen te onderschrijven. Het voorliggende convenant is het eerste in een reeks van convenanten die het kabinet sluit met diverse sectoren, als uitwerking van het overkoepelende convenant.

Wijnand Duyvendak