Ingezonden persbericht


Persbericht

26 maart 2008

Cor van der Wel nieuwe voorzitter VNO-NCW Oostland

Cor van der Wel (39) zal Kees van der Helm opvolgen als voorzitter van VNO-NCW Oostland. VNO-NCW Oostland is een kring van ruim tweehonderd ondernemers met bedrijfsvestigingen in Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zevenhuizen-Moerkapelle.

Van der Wel is sinds het jaar 2000 lid van het bestuur van VNO-NCW Oostland. Hij heeft een eigen ICT-bedrijf in Lansingerland (Bergschenhoek), Promax genaamd. Van der Wel is aangesteld voor een termijn van drie jaar en wil met name Oostland op de kaart zetten als kennisgebied voor de AgroBusiness. Ook wil hij bijdragen aan een verbetering van het ambtelijke bestuur in Oostland en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. "Dit alles met één doel", aldus Van der Wel, "stimulering van de regionale economie."

Op donderdag 27 maart zal de voorzitterswisseling plaatsvinden tijdens een ledenbijeenkomst van VNO-NCW Oostland. Dan wordt ook Van der Helm bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Van der Helm richtte elf jaar geleden VNO-NCW Oostland op en heeft de regio op de kaart gezet. Opmerkelijke prestaties zijn de projecten en services waarvan ondernemers op de werkvloer profijt hebben, zoals Economis. Verder zijn er betere contacten tussen lokale (semi-) overheden en het bedrijfsleven ontstaan en heeft Van der Helm gezorgd voor een goede profilering van Oostland binnen Greenport Westland-Oostland. Van der Helm blijft in het dagelijkse bestuur actief voor VNO-NCW West.

VNO-NCW West is hét ondernemersnetwerk in Noord- en Zuid-Holland, georganiseerd in veertien ondernemerskringen, verspreid over het gebied. Een daarvan is VNO-NCW Oostland. De leden organiseren netwerkbijeenkomsten en lobbyen voor een beter ondernemersklimaat in de regio. Aangesloten zijn bedrijven uit de sectoren industrie, bouw, transport, groothandel, tuinbouw en zakelijke dienstverlening.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de bestuursleden van VNO-NCW Oostland en hun portefeuilles. (Zie onderaan)

Voor meer informatie

Annemarie van Oorschot, Communicatiemanager VNO-NCW West,

T. 070 349 08 14, T. 06 250 023 87,

E: oorschot@vno-ncwwest.nl

I: www.vno-ncwwest.nl

Bestuur VNO-NCW Oostland

Voorzitter Cor van der Wel
Promax Information Technology BV
Weg en Bos 134
2661 GX BERGSCHENHOEK
Tel: 088 707 07 07
Tel: 088 707 07 07
E-mail: cor.van.der.wel@promax.nl
In portefeuille:

- Onderwijs-Arbeidsmarkt

- Ondernemersprijs Oostland

- Gemeenten Oostland

Theo Ammerlaan
Themato BV
Munnikenweg 24
2651 LZ BERKEL EN RODENRIJS
Tel: 010 511 68 16
E-mail: theo@themato.nl

In portefeuille:

- Tuinbouw

- Greenport

Vincent de Beer
Schoonmaakgroep Beercoo
Weg en Bos 51- 53
2661 DL BERGSCHENHOEK
Tel: 010 521 97 57
E-mail: vdebeer@beercoo.nl
In portefeuille:

- Ledenwerving en ­binding

- Marketingcommissie

- Bijeenkomsten

- Contactpersoon voor Ondernemend 3B

Aad van den Enden
FloraHolland, vestiging Bleiswijk
Klappolder 130
2665 LP BLEISWIJK
Tel: 010 529 72 00

E-mail: aadvandenenden@floraholland.nl

In portefeuille:

- Greenport

- Infrastructuur/mobiliteit

Ton Hermes
A.P. Hermes Management BV
Berkelse Poort 41
2651 JX BERKEL EN RODENRIJS
Tel: 010 511 02 72
E-mail: tonhermes@gmail.com

In portefeuille:

- Ruimtelijke ordening en bedrijventerreinen
- Economis

- Infrastructuur/mobiliteit

- Ondernemersprijs Oostland

- Bijeenkomsten

- Overleg met ENECO NetBeheer

Michel Plug
EBH Elshof Advocaten
Staalweg 52- 54
2612 KK DELFT
Tel: 015 212 72 23
E-mail: plug@ebh-elshof.nl

In portefeuille:

- Infrastructuur

- Ruimtelijke ordening en bedrijventerreinen
- Economis

- Overleg met ENECO NetBeheer

Jan Vincenten
Rabobank Nootdorp-Pijnacker
Emmapark 84
2641 EN PIJNACKER
Tel: 015 362 11 40
E-mail: j.vincenten@nootdorp-pijnacker.rabobank.nl

In portefeuille:

- Link met Kamer van Koophandel (regiocommissie)
- Link met OVPN

- Ondernemersprijs Oostland

Jeanette Voets
Faam Communicatie
Van der Waalsstraat 12
2665 JK BLEISWIJK
Tel: 010 529 08 35
E-mail: jeanette@faamcommunicatie.nl

In portefeuille

- Verjonging/vernieuwing

- Bijeenkomsten

- NOOVA Vrouwennetwerk

Norma Drost
secretaris
VNO-NCW West
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Tel. 070-349 08 23
E-mail: drost@vno-ncwwest.nl

Op korte termijn zal er nog een bestuurslid uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp toetreden tot het bestuur.


---- --