Partij van de Arbeid

Regeling werkende armen

26-03-2008 12:36

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van PvdA Tweede-Kamerlid Hans Spekman, waardoor het mogelijk wordt dat gemeentelijke en waterschapsheffingen kwijt kunnen worden gescholden voor werkende armen. Spekman: De bron van inkomsten moet niet van belang zijn: weinig geld is weinig geld.

Uit de onlangs gepubliceerde Armoedemonitor bleek dat er in Nederland 175.000 werkende armen zijn, van wie zestig procent zelfstandige is. Deze werkende armen vallen onder de armoedegrens. Tegelijkertijd kunnen zij, anders dan werknemers en uitkeringsgerechtigden, geen aanspraak maken op kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsheffingen.

Spekman: Het moet niet uitmaken wat je bron van inkomsten is. Of je nu een uitkering ontvangt, in loondienst bent of zelfstandige: als je onder de armoedegrens leeft, moet het mogelijk zijn dat je geholpen wordt. Het mag niet zo zijn dat mensen en hun kinderen niet kunnen meedoen, bijvoorbeeld omdat ze zich geen lidmaatschap van een sportvereniging kunnen veroorloven.

De PvdA-Kamerleden Hans Spekman en Mei Li Vos vroegen al eerder deze maand aandacht voor dit probleem: 'Het is raar dat er zon verschil bestaat tussen zelfstandigen en anderen. Het moet niet uitmaken hoe je je inkomen verdient. Als je inkomen laag is, dan moeten we er voor zorgen dat maatregelen die armoede bestrijden voor iedereen gelden', aldus Mei Li Vos. Met de aangenomen motie wordt de regering verzocht met een concreet voorstel hiervoor te komen. Naar verwachting zal dit voorstel er uiterlijk in mei zijn.