Vlaamse Overheid

296 nieuwe jobs in de gezinszorg

Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

woensdag 26 maart 2008

Ook in 2008 zorgt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere voor een verdere uitbreiding van het subsidieerbare aantal uren voor de diensten voor gezinszorg. Dit jaar komen er 343.000 extra uren gezinszorg bij in Vlaanderen, een investering van 8,36 miljoen euro. In totaal worden dit jaar 15.562.464 uren gezinszorg gefinancierd. Bovendien zal minister Vanackere voor het eerst naast de jaarlijkse uitbreiding ook de uren die in het verleden aan diensten werden toegekend, maar onbenut bleven, toekennen aan diensten die wel de capaciteit hebben om de uren effectief te realiseren. Deze nieuwe maatregel is goed voor zo'n 112.838 extra uren gezinszorg. De uitbreiding van het aantal uren gezinszorg is hiermee op het hoogste peil sinds 2000. Samen met de diensten gezinszorg heeft minister Vanackere een methodiek uitgewerkt die een optimale regionale spreiding bij de verdeling van de uren gezinszorg toelaat.

Door de uitbreiding van het aantal uren gezinszorg kunnen 296 extra voltijdse verzorgenden worden aangenomen binnen de diensten voor gezinszorg. Voor de diensten betekent dit een uitbreiding met 3%.

Gezinszorg biedt hulp- en dienstverlening aan huis voor zorgbehoevende personen en gezinnen. Een verzorgende komt bij de hulpbehoevende persoon aan huis en helpt met huishoudelijke taken zoals maaltijden bereiden, onderhoud van de woning, was en strijk. Ook verzorgende taken zoals hygiënische zorgen en kraamhulp aan jonge gezinnen worden geboden. De verzorgende geeft daarnaast ondersteuning in probleemsituaties. Gezinszorg is er ook voor bijzondere doelgroepen, zoals personen met een handicap, mensen met een psychische aandoening en demente personen.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Harry Vanbuel
Tel: 02 552 64 89
GSM: 0475 89 49 25
Email: persdienst.vanackere@vlaanderen.be