Vlaamse Overheid

en Ranst voor de uitbouw van het Dynamisch Verkeersmanagement

Werkzaamheden op de E313 tussen Geel-Oost en Ranst voor de uitbouw van het Dynamisch Verkeersmanagement

Vlaamse overheid

woensdag 26 maart 2008

Op de E313 tussen Geel-Oost en het knooppunt Ranst zal in de richting van Antwerpen tijdens de maanden maart tot en met augustus 2008 tussen 21 uur en 6 uur de linkerrijstrook plaatselijk ingenomen worden door mobiele werfvoertuigen. In dezelfde periode zal overdag de pechstrook of busstrook mogelijk plaatselijk versperd zijn door mobiele werven.

De Vlaamse overheid voorziet in de uitbouw van het Dynamisch Verkeersmanagement op de E313 om de verkeersveiligheid en
-doorstroming te verbeteren. Tijdens het project zullen variabele signalisatieborden en automatische incidentdetectiecamera's en bewakingscamera's opgesteld worden langs de E313. Er wordt ook een automatisch telsysteem geïnstalleerd waarmee de verkeerssituatie gemonitord kan worden.

De werkzaamheden zullen effectief aanvangen op maandag 10 maart 2008 en zouden volgens de planning, als de weersomstandigheden het toelaten, tegen het einde van de maand augustus beëindigd moeten zijn. Overdag wordt er geen hinder verwacht voor de automobilisten. Tussen 21 uur en 6 uur is er plaatselijk hinder door mobiele werven, ook in het weekend.
Tijdens de volgende weekends wordt er niet gewerkt:
- vrijdag 21 maart 2008 (vanaf 12 uur) tot en met maandag 24 maart 2008;

- zaterdag 5 en zondag 6 april 2008;
- woensdag 30 april 2008 (vanaf 12 uur) tot en met zondag 4 mei 2008;
- vrijdag 27 juni 2008 (vanaf 12 uur) tot en met zondag 29 juni 2008.

Als extra veiligheidsmaatregel worden in hetzelfde traject op de middenberm filedetectieborden geplaatst. Die borden waarschuwen de weggebruiker voor files verderop.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

David Verleyen, Agentschap Wegen en Verkeer, Elektriciteit en Mechanica Antwerpen
Tel: 03 224 66 18
Fax: 03 224 66 05
GSM: 0477 87 22 62
Email: elektriciteit.mechanica.antwerpen@vlaanderen.be