Inspectie Verkeer en Waterstaat


Grote vrachtwagencontrole op de A12

Nieuwsbericht | 26-03-2008

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en de RDW startten vrijdag 21 maart om 7 uur `s ochtends een 24-uurs controle op de A12 bij Woerden. De inspectie controleerden 152 vrachtwagens op naleving van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en de Wet Goederenvervoer over de weg. Een derde deel van deze vrachtwagens werden door de RDW tevens aan een technische inspectie onderworpen.

De inspectiediensten maakten 27 maal proces verbaal op voor onder meer overtreding van de rij- en rusttijden, fraude met de digitale tachograaf en technische mankementen aan de voertuigen. Zestien chauffeurs mochten hun rit niet voortzetten, omdat ze de rij- en rusttijden overschreden hadden. Een vrachtwagen die 's nachts aangetroffen werd, mocht vanwege kapotte verlichting pas de volgende morgen weer de weg op.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat vindt dit een groot aantal overtredingen. De inspectie blijft handhaven door middel van wegcontroles en daarnaast door controles bij bedrijven die veelvuldig de regels overtreden.