Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Den Haag Ons kenmerk
21 maart 2008 VO/B&B/2008/4478

Onderwerp
Stand van zaken klokkenluiderregeling VO;
toezegging in het AO van 6 februari jl.

In het algemeen overleg van 6 februari 2008 over Goed bestuur in het onderwijs heb ik toegezegd de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de klokkenluiderregeling voor het voortgezet onderwijs die door de VO-raad wordt voorbereid. Met deze brief kom ik die toezegging na.

Op 2 oktober 2007 heeft het lid Jasper van Dijk (SP) dezelfde vraag ingezonden. Het daarop gegeven antwoord geldt nog steeds: naar verwachting zal de klokkenluiderregeling in mei 2008 aan de leden van de VO-raad worden aangeboden (Aanhangsel 385 Handelingen 2007-2008). De intentie van de VO-raad is ongewijzigd. De VO-raad geeft daarbij aan dat actuele ontwikkelingen veel aandacht en capaciteit vragen, terwijl het belang van een goede klokkenluiderregeling ook de nodige aandacht en zorgvuldigheid vereist. Met het oog daarop zou volgens de VO-raad nog enig uitstel wenselijk kunnen blijken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl