Gemeente Moerdijk


25-03-2008: Kloosterblokje IV in 2011 van start

De gemeente Moerdijk tekende vandaag met een projectontwikkelaar een startdocument voor de ontwikkeling van woningbouw in een plangebied dat het project Kloosterblokje IV Willemstad is gedoopt.

Het initiatief betreft woningbouwontwikkeling in het gebied aan de zuid-oostzijde van Willemstad. Dit gebied is nu nog vrij van bebouwing. Het plan past in het uitbreidingsgebied Kloosterblokje in Willemstad en vormt hiervan de 4e fase. In afwijking van de eerdere fasen, waarbij de gemeente Moerdijk de grondeigenaar en ontwikkelaar vormde, is in dit geval de grondeigendom in particuliere handen. Initiatiefnemer Gebr. Van Wanrooy uit Geffen heeft een principeovereenkomst met deze grondeigenaar en heeft een samenwerkingscontract gesloten met Brabants Westhoek en de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.

Het startdocument beschrijft de wijze waarop de planaanpak wordt voorgesteld. Vanaf het moment van instemming met dit startdocument start de initiatieffase, gevolgd door ontwerp- en uitvoeringsfase. Realisatie van de eerste fase van het project is naar verwachting in 2011.