KNWV

Nieuwsbericht Watersportverbond

26-3-2008

Watersportverbond: Meer ruimte voor toervaart in rivierengebied

Het beleid van Rijkswaterstaat in het rivierengebied moet gericht zijn op het veilig samengaan van de recreatie- en beroepsvaart. De
hoofdtransportassen zijn niet alleen voor de beroepsvaart belangrijke snelwegen, ook voor de recreatievaart is het een belangrijk en uniek vaargebied. Het is dus ongewenst om de recreatievaart te ontmoedigen. De recreatievaarder zal zich moeten aanpassen aan de specifieke omstandigheden van de grote rivieren, maar Rijkswaterstaat zal mede moeten zorgen voor voldoende veilige ligplaatsen voor de
recreatievaart. Dat schrijft het Watersportverbond in reactie op de ontwerp-ligplaatsenbeleidsplannen van Rijkswaterstaat Oost Nederland voor de Waal, de Rijn en Lek, de IJssel, de Twentekanalen, het Zwarte Water, het Keteldiep en het Meppelerdiep.

Het Watersportverbond onderschrijft de snelwegfunctie voor de
beroepsvaart van een aantal grote rivieren, zoals de Waal.
Recreatievaarders mogen niet verlangen, dat de beroepsvaart gas terug neemt om hinderlijke golfslag te voorkomen. Het is echter ongewenst om de recreatievaart te ontmoedigen en te verbieden ligplaats te nemen, zoals Rijkswaterstaat in haar ontwerpnota voorstelt. Er zijn buiten de vaargeul de nodige beschutte plekken te vinden waar de recreatievaart veilig en verantwoord voor anker kan gaan of kan afmeren, zoals bijvoorbeeld ontgrondingen langs de rivier of oude rivierarmen. Voor bepaalde stukken van het rivierengebied zullen meer mogelijkheden moeten komen om tijdelijk ligplaats te nemen. Soms liggen de jacht- of passantenhavens meer dan twee uur varen van elkaar verwijderd. Ook als de recreatievaarder planmatig vaart, wat Rijkswaterstaat voorstaat en wat het Watersportverbond onderschrijft en er geen calamiteiten of plotselinge weersveranderingen plaatsvinden, is die afstand te groot. Het is dus van groot belang dat de ontgrondingen langs de rivieren open blijven voor de recreatievaart.

Ook de wachtsteigers bij bruggen en sluizen kunnen, als er voldoende capaciteit is, een functie krijgen als tijdelijke ligplaats voor de recreatievaart. Belangrijk daarbij is wel dat er gescheiden
wachtplaatsen zijn voor de recreatie- en beroepsvaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Jibben op 030-7513703 of onderstaand emailadres.

E-mailadres:frank.jibben@watersportverbond.nl