Beeld en Geluid


26 maart 2008
Uw AV-archief online: duurzaam én beschikbaar

Beeld en Geluid heeft een multimediacatalogus ontwikkeld voor de omroepsector, die ook beschikbaar zal komen voor andere instellingen die hun eigen audiovisuele collectie professioneel willen beheren. Tijdens het seminar "Uw AV-archief online: duurzaam én beschikbaar" op 18 april informeren wij u graag over deze nieuwe dienst.

DepotsarchitectuurDe kennis die Beeld en Geluid heeft van digitale archivering en ontsluiting van beeldmateriaal, delen wij graag met u. Digitalisering en opslag van AV-collecties vergen ook flinke investeringen. Beeld en Geluid heeft de structuur voor digitalisering en opslag al ontwikkeld en kan u daarin dus van dienst zijn.

U kunt zich daarbij vooral blijven concentreren op uw content en professioneel archiefbeheer. Wij bieden u de kennis en infrastructuur en zorgen dat uw AV-materiaal veilig is opgeslagen. Bovendien kunt u profiteren van de mogelijkheid om collecties uit te wisselen met andere instellingen. U beheert de rechten zelf en u bepaalt dus ook zelf onder welke condities het materiaal door anderen gebruikt mag worden.

Programma

Ontvangst tussen 10.30 - 11.00 uur bij Beeld en Geluid, Media Park, Sumatralaan 45, Hilversum.


* 11.00 - 12.30 uur:
Keynote speaker Prof. Dr. Paul W.M. Rutten schetst zijn visie op "De digitale revolutie". Vervolgens leidt Arjo van Loo, Sectormanager Media Archief Diensten, u door de mogelijkheden van de multimediacatalogus. Kernwoorden hierbij zijn: duurzaamheid en uitwisselbaarheid. Hoe de nieuwe dienst reeds in de praktijk in een aantal pilots wordt toegepast, wordt toegelicht door vertegenwoordigers van de Zeeuwse Bibliotheek en het Erasmus Medisch Centrum.
* 12.30 - 14.00 uur:
Tijdens de lunchpauze heeft u ruim de tijd om de toepassingen van het systeem te bekijken, uit te proberen en natuurlijk om vragen te stellen.
* 14.00 - 15.30 uur:
Hans Westerhof, programmadirecteur Beelden voor de Toekomst, geeft toelichting op een nieuwe aanvraag bij het Fonds Economische Structuurversterking, onder meer voor de digitalisering van kleinere audiovisuele archieven. Karin Valk, directeur Technicolor Nederland, gaat in op de technologie en marktontwikkelingen op het gebied van digitale storage. We besluiten het programma met een aantal aansprekende voorbeelden die illustreren hoe beeldmateriaal kan worden toegepast en gepubliceerd, o.a. aan de hand van de presentatie van de nieuwe Academia website.
* 15.30 - 16.30 uur:
Afsluiting met borrel.

Aanmelden

Deelname aan het seminar is gratis. Indien u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan via bijgevoegd formulier voor 31 maart a.s. aanmelden via secretariaat@beeldengeluid.nl met vermelding van uw naam, functie, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Mocht u verhinderd zijn, wilt u ons dat dan ook graag laten weten voor 31 maart a.s. Meer informatie

Patricia Gaarenstroom: T 035 - 677 1683, E pgaarenstroom@beeldengeluid.nl