Openbaar Ministerie

Perspresentatie Jaarverslag 2007 OM Assen

Assen, 26 maart 2008

Op woensdag 26 maart 2008 werd het jaarverslag 2007 âde strafrechtketen: schakels in een kettingâ van het Openbaar Ministerie Assen aan de regionale pers gepresenteerd.

Jaarverslag 2007
Dit jaar is wederom gekozen voor een compact jaarverslag, waarin wij vertellen over onze beleidsprioriteiten, gaan we in op de cijfers en geven wij een overzicht van opmerkelijke zaken. Waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en de inzet van Arrestatieteams. Verder staat in het jaarverslag een stuk over de samenwerking tussen de Noordelijke parketten. Steeds meer trekken de Noordelijke parketten samen op, met name op het gebied van specialistische strafzaken.

Samenwerken onder het motto dat Assen als zeer goed functionerend lokaal parket, onmisbaar is voor een goede samenwerking in het Noorden!

Voor vragen over het Jaarverslag of voor het aanvragen van een gedrukte uitgave kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting van het OM Assen.

Stuur hiervoor een e-mail naar
ap-assen@openbaarministerie.nl of neem contact op met de afdeling voorlichting via 0592 - 339 239.

Klik hier voor de digitale versie van het Jaarverslag 2007 (twee pdf bestanden: voorkant/achterkant en binnenwerk).