Gemeente Den Haag

Persbericht Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Den Haag, woensdag 26 maart 2008

Den Haag knapt meer verwaarloosde panden op

Het college van burgemeester en wethouders wil de leefbaarheid en het aanzicht van de stad actief aanpakken. Daarom zijn in 2007 in Den Haag ruim vijftig verwaarloosde panden opgeknapt. Daarnaast gaat de gemeente de komende twee jaar nog ruim 122 panden aanpakken die in slechte staat van onderhoud verkeren. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over de aanpak van de 'Rotte Kiezen en Brandpanden' die het college vandaag heeft vastgesteld.

Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) wil vaart houden in de aanpak: 'We zijn nu op stoom en moeten doorpakken, des te beter het resultaat van deze aanpak wordt.'

Rotte kiezen zijn panden waarvan het onderhoud zeer matig tot slecht is. Brandpanden zijn de ernstigste soort. In 2005 heeft het college hiervoor een speciaal project gestart met als doel de meest verwaarloosde en meest ontsierende panden van de stad voortvarend aan te pakken.

Eigenaren worden aangemaand om zelf het onderhoud op te pakken. Eigenaren, die dit niet doen, worden aangeschreven en gedwongen onderhoud aan de woning te verrichten. Desnoods laat de gemeente het onderhoud op kosten van de onwillige eigenaar uitvoeren.

Sinds de start van het project is er nu bij 170 panden het onderhoud uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het grootste deel van de planning gehaald. De 37 moeilijkste gevallen zijn overgebleven met een complex dossier die de komende tijd verder worden aangepakt. De doelstelling van het aantal op te knappen panden is inmiddels verhoogd en de looptijd van het project is verlengd tot en met 2009.

Noot voor de redactie,