Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 maart 2008

Max van den Berg nieuwe voorzitter Evert Vermeer Stichting

Max van den Berg wordt met ingang van 19 april 2008 voorzitter van de Evert Vermeer Stichting (EVS), de organisatie voor internationale solidariteit gelieerd aan de PvdA. Hij neemt daarmee het voorzitterschap over van Prof. Dr. Ir. Jo Ritzen.

Max van den Berg is Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen. Tot september 2007 was hij delegatieleider van de PvdA in het Europarlement en woordvoerder van de Sociaal-Democratische fractie in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Van 1986 tot 1999 was Van den Berg directeur van Novib (tegenwoordig Oxfam Novib).

Op zaterdag 19 april zal Max van den Berg de openingstoespraak verzorgen op de jaarlijkse Afrikadag van de EVS in de Haagse Hogeschool in Den Haag. Daarnaast buigt de nieuwe EVS-voorzitter zich deze dag samen met PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen over de vraag wat de eerste pijler van het kabinet Balkenende IV, 'Nederland in de Wereld', in het eerste regeringsjaar heeft opgeleverd.

Andere opmerkelijke sprekers dit jaar op de Afrikadag zijn minister Bert Koenders, Adriaan van Dis (over zijn documentaireserie Van Dis in Afrika), oud-minister Jan Pronk en Paul Collier, auteur van The Bottom Billion, een baanbrekende visie op de positie van de allerarmste landen. De Mozambiquaanse oud-president Joaquim Chissano zal tijdens de Evert Vermeer Lezing op maandag 14 april een voorschot nemen op de debatten die op de Afrikadag zullen plaatsvinden.

Uitgebreide programma-informatie van de Afrikadag is te vinden op www.afrikadag.nl.

Meer informatie over de EVS is te vinden www.evertvermeer.nlPartij van de Arbeid