Ministerie van Buitenlandse Zaken

Uitstelbrief inzake het schriftelijk verzoek over een uitgebreide kabinetsreactie met betrekking tot de EU-begrotingsherziening

26-03-2008 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naar aanleiding van het schriftelijke verzoek van de vaste commissie voor Financiën over een uitgebreide kabinetsreactie met betrekking tot de EU-begrotingsherziening met kenmerk 08-Fin-B-18 d.d. 13 maart 2008, wil ik u namens het kabinet meedelen dat het niet mogelijk is om aan dit verzoek binnen de gestelde termijn te voldoen.

Het kabinet beraadt zich nog op de Nederlandse positie ten behoeve van de thans lopende , door de Europese Commissie geïnitieerde (internet)consultatie over de EU-begrotingsherziening. Zodra de Nederlandse positie is bepaald zal deze u onverwijld worden aangeboden (naar verwachting voor 15 april aanstaande).

Zoals ik reeds in mijn brief van 25 februari 2008 aangaf hecht het kabinet belang aan de EU-begrotingsherziening, die zal moeten leiden tot een brede herziening die alle uitgaven en het gehele systeem van Eigen Middelen dekt. De belangstelling van de Twee Kamer voor dit onderwerp wordt door het kabinet als positief ervaren.

De staatssecretaris voor Europese Zaken,
Frans Timmermans

* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl