Gemeente Onderbanken


Onderbanken tevreden over resultaten burgeronderzoek Parkstad Limburg 2007

In maart en april 2007 vond voor de vierde keer sinds 2001 het tweejaarlijkse burgeronderzoek Parkstad Limburg plaats. Ook de inwoners van Onderbanken werden bevraagd over onderwerpen die een relatie hebben met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals openbare orde en veiligheid, leefbaarheid, wonen, gezondheid, gemeentelijke dienstverlening en gemeentebestuur.De resultaten van Onderbanken en de overige parkstadgemeenten zijn digitaal beschikbaar via de website www.parkstadmonitor.nl.

Het gemeentebestuur van Onderbanken is tevreden over de resultaten die het burgeronderzoek heeft opgeleverd. Op verschillende gemeentelijke beleidsterreinen is een duidelijke positieve ontwikkeling te zien. Zo blijkt uit het onderzoek dat sinds 2005 met name de overlast van jongeren in de kernen van Onderbanken sterk is afgenomen. Ook voelen Onderbankenaren zich minder vaak onveilig en is de tevredenheid over de politie in de buurt toegenomen. Daarnaast laat de periode 2005-2007 zien dat de milieu-overlast in alle kernen fors is gedaald.

Tevredenheid over de gemeente
Tussen 2005 en 2007 is de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening in Onderbanken toegenomen. Burgers zijn van mening dat de gemeente bij het nemen van beslissingen voldoende rekening houdt met de wensen van de bevolking. Ook de waardering voor het gemeentebestuur is sterk gestegen. Inwoners onderschrijven vooral dat de gemeente erin slaagt problemen op te lossen en dat de gemeente goed wordt bestuurd.

Waardevolle informatie
Het gemeentebestuur beschouwt de resultaten van het Parkstad burgeronderzoek als waardevolle informatie. De goede beoordelingen zijn een aansporing om de bereikte scores op die onderdelen te handhaven en hierin verder te groeien. De minder goede beoordelingen zijn een extra aansporing om te werken aan verbeteringen.