Gemeente Schermer


Gemeenten werken samen bij uitvoering WMO

26-03-2008

De gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer gaan vanaf 1 april 2008 samenwerken bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wmo-medewerkers gaan gezamenlijk de loketfuncties voor deze drie gemeenten uitvoeren.

Door de samenwerking worden kennis en ervaring gebundeld, wordt de continuïteit verbeterd en kan er efficiënter worden gewerkt. Behalve loketfuncties zijn er ondersteunende functies zoals de afhandeling van aanvragen, administratie, kwaliteitsbewaking en beleidsvoorbereiding.

Voor de inwoners zal er weinig veranderen. Via één gezamenlijk telefoonnummer kunnen inlichtingen en adviezen worden gegeven en afspraken worden gemaakt voor huisbezoek of een gesprek op het eigen gemeentehuis.

Het Wmo-loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0299) 68 21 47.

Een niet onbelangrijk voordeel van deze aanpak is de samenvoeging met de bestaande uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken. Daardoor kan bij het beoordelen van aanvragen tevens onderzocht worden of er mogelijk nog aanspraken bestaan op een aanvullende uitkering of een tegemoetkoming op grond van het gemeentelijk minimabeleid.

De drie gemeenten verwachten door deze samenwerking de kwetsbaarheid van kleine gemeenten te verminderen, goede dienstverlening te continueren en waar mogelijk te verbeteren.