Vereniging Milieudefensie


Raad van State: schone lucht is geen afdwingbaar recht

Amsterdam 26 maart 2008 - De Raad van State heeft vandaag de eis van Milieudefensie voor het verlagen van de maximum snelheid op een aantal stadssnelwegen afgewezen. Volgens de Raad zijn er ook andere maatregelen waaruit de minister kan kiezen om een verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren.

In 2005 verzocht Milieudefensie toenmalig minister Peijs om op 200 km snelwegtrajecten door stedelijke gebied, de snelheid te verlagen naar 80km/h. Een lagere snelheid leidt tot minder uitstoot van vervuilende stoffen, minder brandstof verbruik, minder en minder ernstige ongelukken en minder geluidsoverlast. Het verzoek is eerst door de minister en later door de rechter afgewezen. Wel vond de rechter dat de minister het milieuresultaat van de gevraagde snelheidsverlaging goed moet onderzoeken. Voor Milieudefensie was dat reden om in beroep te gaan bij de Raad van State. Als de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke eisen voldoet en een verkeersmaatregel bij draagt om de lucht schoner te maken, dan moet die maatregel volgens Milieudefensie ook worden genomen.

Helaas zijn wij op dat punt in het ongelijk gesteld. Volgens de Raad van State is de overheid verplicht om maatregelen te nemen als de luchtkwaliteit niet voldoet. Maar de welke maatregelen dat moeten zijn mag de minister zelf bepalen. Of de genomen maatregelen de overschrijdingen langs de snelwegen ook daadwerkelijk oplossen, maakt de Raad van State niet uit. Kennelijk is "het stimuleren van schone vuilniswagens"* een voldoende alternatief.

Milieudefensie is nog steeds van mening dat de invoering van grote 80-km/h zones rond de steden een noodzakelijk middel zijn om de uitstoot van fijnstof en NOx terug te dringen. Onderzoeken wijzen telkens weer uit dat het wonen langs een drukke snelweg zeer nadelig is voor de gezondheid en de levensverwachting met maanden of zelfs jaren bekort. De maatregelen die nu in planning zijn om iets aan de luchtkwaliteit te verbeteren, worden vrijwel onmiddellijk teniet gedaan door de toename van het verkeer.

Milieudefensie zal zich ondanks deze tegenslag blijven inzetten voor schone lucht voor iedereen.


* RvS uitspraak 200704973/1 paragraaf 2.6.2