Rechtbank Utrecht


School hoeft geen schadevergoeding te betalen aan asbestslachtoffer

26 maart - Een basisschool in de Bilt hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een 30-jarige oud-leerling die lijdt aan een vorm van asbestkanker. Dat heeft de president van de rechtbank Utrecht woensdag bepaald in een kort geding dat door de oud-leerling was aangespannen.

De eiser stelde dat hij alleen op school kon zijn blootgesteld aan asbest. In het gebouw waren op diverse plaatsen asbestplaten aangebracht. Hij eiste daarom een voorschot van 50.000 euro op een schadevergoeding . De school stelde zich op het standpunt dat de asbestplaten afgetimmerd waren. De voormalige leerling kon dus niet zijn blootgesteld aan asbestdeeltjes. Volgens de oud-leerling was de aftimmering echter op sommige plaatsen beschadigd, waardoor er wel degelijk asbestdeeltjes konden zijn vrijgekomen.

De rechter stelde dat voor het toekennen van schadevergoeding vast moet te komen te staan dat er een verband is tussen de ziekte van de eiser en de asbestplaten die destijds in de school aanwezig waren.

Dat verband heeft de eiser volgens de rechter onvoldoende aannemelijk gemaakt. De oud-leerling had zijn stellingen nader moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige. De rechter wees daarom de eis tot het toekennen van het gevraagde voorschot af.

LJ Nummer

BC7697

Bron: Rechtbank Utrecht
Datum actualiteit: 26 maart 2008 Naar boven