Raad voor Werk en Inkomen


Den Haag, 26-03-2008

Rondetafelgesprek Tweede Kamer effectiviteit re-integratie

De Tweede Kamer heeft op 26 maart een rondetafelgesprek gehouden over de effectiviteit van re-integratieactiviteiten. Namens de RWI deed algemeen secretaris Wim van Dam hieraan mee.

Volgens de RWI kan re-integratie zeker bijdragen aan het vergroten van de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden. Belangrijk is dan wel het juiste instrument op het juiste moment voor de juiste cliënt in te zetten (maatwerk). Daarnaast wijst de RWI op de noodzaak van een meer vraaggerichte aanpak en van verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap.

Ten slotte bepleit de RWI een breder effectiviteitsbegrip. Wanneer cliënten bijvoorbeeld via sociale activering een stap richting werk zetten, moet dat óók als effectieve re-integratie worden beschouwd. Nu wordt alleen het daadwerkelijk (weer) aan het werk gaan als 'effectieve re-integratie' bestempeld.

* Schriftelijke bijdrage RWI rondetafelgesprek re-integratie (26 maart 2008)

* RWI-analyse effectiviteit re-integratie langdurig uitkeringsgerechtigden (29 januari 2008)