Gemeente Bernheze


Nieuwe verordeningen

De gemeenteraad heeft op 20 maart 2008 de volgende verordeningen vastgesteld:

Verordening burgerinitiatief Bernheze 2008

Deze verordening regelt de mogelijkheid van een kiesgerechtigde uit Bernheze om een onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen. De verordening treedt in werking op 1 april 2008.

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008

Deze verordening regelt de ondersteuning van raadsleden en fracties van de gemeenteraad. De verordening treedt in werking op 1 april 2008.

Intrekking Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Bernheze 2006

Deze verordening wordt ingetrokken per 5 april 2008. De verordening is vervangen door een verordening van het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd. De verordening regelt de betrokkenheid van de cliënt bij verschillende taken van de Intergemeentelijke Sociale Dienst in het kader van de Wet werk en bijstand, schuldhulpverlening en aanverwante regelgeving.