Gemeente Zoetermeer

Bestrijding armoede krijgt extra impuls

De gemeente Zoetermeer vindt schuldhulpverlening een essentiële basisvoorziening. De dienstverlening in Zoetermeer functioneert goed en voldoet aan de richtlijnen van de brancheorganisatie NVVK. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het
schuldhulpverleningsbeleid uit te breiden op de gebieden preventie, procesondersteuning en de feitelijke schuldhulpverlening. Wethouder Haan: Er komt meer aandacht voor armoedebestrijding in het algemeen en voor gezinnen met kinderen in het bijzonder. De gemeente heeft een actieplan gemaakt voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Daarin is onder meer opgenomen: eenmalig gratis verstrekking van sportkleding met de ZoetermeerPas en het gratis gebruik van extra aanbod aan Brede Schoolactiviteiten.

Op het gebied van preventie worden mensen met schuldenproblematiek benaderd op vindplaatsen zoals woningcorporaties, nutsbedrijven en de gemeentelijke belastingdienst. Daarnaast wordt het aanbod schuldhulpverlening verder geïntegreerd in het re-integratieaanbod, zoals een open spreekuur voor alle gebruikers van het CWI. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar met schulden wordt samen met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) oplossingen op maat aangeboden. Ook krijgen inburgeraars informatie over hulp bij financiële vragen en schulden.

De voorlichting en informatie over schuldhulpverlening wordt zowel schriftelijk als digitaal aangeboden waardoor de gemeente op verschillende plekken mensen kan bereiken.

De gemeente ontwikkelt een CD-rom als moderne variatie op het huishoudboekje voor alle inwoners van Zoetermeer die financiële vragen en problemen hebben

Verder wordt er een armoedemonitor uitgevoerd om meer gerichte sturingsinformatie te verkrijgen. Ook doet Zoetermeer mee aan een landelijke benchmark om beter inzicht in de effecten van de diverse instrumenten te verkrijgen.