Gemeente Hengelo

Actueel

Wijkanalyse Woolde afgerond, raad gaat nu op bezoek

Hengelo, 25 maart 2008

Wijkanalyse Woolde afgerond, raad gaat nu op bezoek

Inwoners van Woolde wonen graag in hun wijk. Dit blijkt uit de wijkanalyse die onlangs is afgerond. De onderlinge contacten zijn goed, wijkbewoners voelen zich over het algemeen veiliger dan bewoners uit andere wijken en er is variatie in het woningaanbod. Woolde heeft een gunstige ligging. Vanuit de wijk ben je in een paar minuten in het centrum, maar ook in het prachtige buitengebied Twickel. Woolde ligt in het noordwesten van Hengelo en bestaat uit de woonbuurten Woolde, Woolder Es en Weidedorp en het bedrijventerrein Westermaat. Woolde is de op een na grootste stedelijke wijk van onze gemeente. Alleen de Berflo Es telt meer vierkante meters. Met een inwonersaantal van bijna 7.250 inwoners is Woolde echter een zeer bescheiden wijk. Bewoners van Woolde waarderen hun woning en woonomgeving goed. Het is een rustige en nette wijk. De sociale kwaliteit van de woonomgeving is hoog. Bewoners voelen zich bovengemiddeld thuis in hun wijk, kennen elkaar en gaan op een prettige manier met elkaar om. Inwoners van Woolde voelen zich in het algemeen veiliger dan de gemiddelde Hengeloër.

Meer ouderen in Woolde

In Woolde wonen meer ouderen dan gemiddeld in Hengelo: 37 procent van de bewoners is 55 jaar en ouder terwijl dit in Hengelo gemiddeld 27 procent is. Jongeren en kinderen zijn ondervertegenwoordigd. De inkomens van de bewoners van Woolde zijn zon 6 procent hoger dan gemiddeld in Hengelo. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de wijk is laag.

Bedrijvigheid en voorzienigen

Woolde kent met de aanwezigheid van Westermaat veel bedrijvigheid. De wijk zorgt voor eenderde van alle werkgelegenheid in Hengelo. Met name de aanwezigheid van gezondheids- en welzijnsinstellingen (o.a. het ziekenhuis) is een belangrijk gegeven. Aan voorzieningen heeft de wijk onder andere een apotheek, vijf huisartsen, een buurtcentrum, twee basisscholen, een kinderdagverblijf en drie scholen voor voortgezet onderwijs. Aandachtspunten zijn winkels voor dagelijkse boodschappen, parkeervoorzieningen en basisonderwijs.

Opstellen wijkplan Woolde

De wijkanalyse bevat statistische wijkinformatie, aangevuld met bevindingen en ervaringen van belangrijke wijkpartners. De wijkanalyse is te vinden op www.hengelo.nl > Wijk en buurt > Wijken > Woolde. Uit de analyse komt een overzicht met aandachtspunten, die als basis dienen voor de huiskamerbijeenkomsten die deze week plaatsvinden. Raadsleden gaan met groepjes bewoners in gesprek over het wonen in Woolde, de goede kanten van de wijk en de knelpunten die ervaren worden. Er zijn in totaal 15 huiskamerbijeenkomsten. Per gesprek zijn twee raadsleden aanwezig. Vervolgens vindt er op 23 april een grote wijkavond plaats, waarbij bewoners mee kunnen praten over belangrijke themas in hun buurt. De uitkomsten van de huiskamerbijeenkomsten en de wijkavond vormen belangrijke bouwstenen voor het wijkplan Woolde. Een wijkplan beschrijft concreet voor een periode van vier jaar wat het beleid van de gemeente en andere organisaties is op het gebied van wijkwelzijn, jeugd en onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn, bouwen en wonen, ruimtelijke inrichting en verkeer, openbare ruimte en integrale veiligheid.