Gemeente Leeuwarden

Staandemastroute Staandemastroute

Bijlagen:


* Nieuwsbrief
848KB | PDF

Alternatieve route voor Staandemastroute

Bron: Gemeente Leeuwarden (26-03-2008) De provincie Fryslân realiseert samen met de Rijkswaterstaat en de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden een nieuwe Staandemastroute tussen Grou en Leeuwarden.
Naar verwachting is deze vaarroute voor de zomer van 2009 gereed. Tot deze tijd is er voor boten met een staande mast een alternatieve route uitgestippeld via Warten.

De Staandemastroute is speciaal voor zeilschepen die de mast(en) niet gemakkelijk kunnen strijken. De huidige route loopt via de vaarweg door het Prinses Margrietkanaal en via de Fonejachtbrug. De nieuwe route is de vaarweg via het nieuwe Akwadukt Langdeel en de Wergeasterfeart via Wergea richting Grou en omgekeerd. Deze nieuwe vaarroute is ook bedoeld als alternatieve route voor de kleinere motor- en zeilboten.

Gedurende de werkzaamheden dienen boten met een staande mast zoveel mogelijk via Warten te varen (waar nodig nog via de Fonejachtbrug). De betrokken partijen informeren u hierover via de nieuwsbrief die in de bijlage van dit artikel is opgenomen (rechtsbovenaan deze pagina).