Verslag reis China Sport en Innovatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

IZ 2836947

26 maart 2008

Van 16 tot en met 23 februari j.l. bracht ik een werkbezoek aan China met name op het gebied van Sport en Innovatie. Voor het eerst werd een bezoek gebracht in het kader van de relatie Sport en Economie en heeft een zakelijke delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse bedrijven met name uit het midden- en kleinbedrijf, kennisinstituten en universiteiten, koepelorganisaties meegereisd. Met behulp van de Economische Voorlichtingsdienst en Economische Zaken is voor de meereizende bedrijven een matchmakingsprogramma opgesteld.
Bijgevoegd treft u een verslag aan van deze reis.

De Staatssecertaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker