Socialistische Partij Rotterdam

Hoe zit het met de banenpoolers

26-03-2008 * SP-raadslid Josine Strörmann heeft vragen gesteld over de Rotterdamse banenpoolers. De gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Bijstand - in de volksmond ook wel Wet Water en Brood genoemd - voor de voormalige banenpoolers zijn nooit goed in beeld gebracht. Toch gaat het om bijna 1100 mensen die onder verantwoordelijkheid van de sociale dienst in Rotterdam werken.

Strörmann: "De SP-fractie maakt zich zorgen over deze groep, omdat we vaak horen de laatste tijd dat de situatie niet bepaald optimaal is. Dat is ook niet zo gek, want het is een bijwerking van de Wwb dat het aantal mensen met gesubsidieerd werk teruggebracht wordt. In Rotterdam is die uitstroom al grotendeels achter de rug. Van de vijfduizend mensen die ooit voor Werkstad werkten - het bedrijf voor de banenpoolers - zit nu nog maar iets meer dan twintig procent in wat vroeger de banenpool heette.'

Strörmann heeft het stadsbestuur gevraagd of ze zicht heeft op de (positie van) ex-banenpoolers in de stad. Hoe houdt het college zicht op deze groep werknemers? En wat voor soorten werk verrichten deze banenpoolers? Strörmann: 'Ik heb begrepen dat meer dan tien procent van de banenpoolers de komende tijd moet uitstromen. Bovendien blijkt uit onze informatie dat een groot deel van de ex-banenpoolers - zo''n vijftien procent - thuis zit, zonder werk! Ik heb het college gevraagd of dat allemaal klopt.'

Met de invoering van de Wet Water en Brood is het begrip 'passende arbeid' verdwenen, wat de SP betreurt. Vroeger was dat begrip wel van toepassing op banenpoolers. Heeft de Wwb daarom niet tot gevolg heeft dat ex-banenpoolers werk moeten doen dat absoluut niet bij ze past en waarvan hun maatschappelijke positie niet verbetert?

Met de komst van de participatiebanen die wethouder Schrijer in Rotterdam in wil voeren dreigt de situatie voor de ex-banenpoolers net als voor andere mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt verder te verslechteren. Het scenario dat organisaties hun ex-Wiw'ers omruilen voor mensen die gratis (gratis voor de werkgever) participatieplaatsen opvullen, is reëel. Zo reëel zelfs dat het al gebeurt. Steeds meer mensen zijn aan het vissen in dezelfde vijver van de laaggeschoolde arbeid, waarvan er steeds minder is. De SP wil daarom weten wat het college gaat doen aan de negatieve gevolgen van de verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt.