Gemeente Reiderland


Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG)

De rijksoverheid verplicht alle gemeenten in Nederland met ingang van
1 juli 2009 tot het invoeren en bijhouden van een basisregistratie voor adressen en gebouwen. De gegevens hiervoor worden voor een groot deel gehaald uit de bestaande administratie en het archief of verkregen door middel van luchtfotokartering.

Bij vrijstaande bijgebouwen is het echter niet in alle gevallen mogelijk aan de hand van deze gegevens te bepalen of het een pand betreft dat in de basisregistratie vastgelegd dient te worden. Daarom heeft de gemeente besloten om in alle dorpen en in het buitengebied ter plaatse te onderzoeken of er bijgebouwen zijn die in de basisregistratie opgenomen dienen te worden. Dit onderzoek vindt plaats in de maanden april en mei van dit jaar. Niet alle adressen in de gemeente behoeven te worden bezocht. Daar waar dat wel het geval is zal een medewerker van de gemeente bij u langskomen met het verzoek om de bijgebouwen te mogen opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking bij het uitvoeren van deze wettelijke taak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Steunebrink, tel. (0597) 596600.