GIBO Groep: omzet 2007 plus vijf miljoen

26/03/2008 14:20

GIBO Groep Accountants & Adviseurs

Arnhem, 26 maart 2008

GIBO Groep Accountants en Adviseurs heeft in 2007 een omzetstijging van ruim vijf miljoen euro gerealiseerd. Met een totale omzet van 90,5 miljoen euro handhaaft de organisatie een gestage groei (2005: 83,2 miljoen euro en 2006: 85,4 miljoen euro). De GIBO Groep is de landelijke accountantsorganisatie met een op coöperatieve leest geschoeide organisatiestructuur. De organisatie maakt winst (in 2007 5,2 miljoen euro) om te investeren. In 2007 is substantieel geïnvesteerd in de professionaliteit en in de kwaliteit van de organisatie, in de modernisering van de dienstverlening, de uitbreiding van de adviesdiensten en in de groei van het marktaandeel. Het doel van deze investeringen is uiteindelijk continuïteit en het op lange termijn garanderen van kwaliteit aan klanten.

Stabiele factor in een onrustige markt

Het jaar 2007 kenmerkt zich als een onrustig jaar voor accountantsorganisaties. Veranderingen in de wet- en regelgeving dwingen veel kleinschalige organisaties tot schaalvergroting. In 2007 laat een grote toename zien van het aantal kleine en middelgrote accountantspraktijken dat onderlinge samenwerkingsverbanden aangaat of aansluiting zoekt bij grote landelijke accountantsorganisaties. De markt kenmerkt zich als een onrustige markt.

De GIBO Groep heeft in 2007 gekozen voor gestage maar beheerste groei. Overnames door de GIBO Groep hebben geresulteerd in de uitbreiding van het vestigingennetwerk met kantoren in Lochem, Eindhoven, Breda en 's-Hertogenbosch. Daarnaast heeft de organisatie zich geconcentreerd op de kwaliteit van de interne) organisatie, de verdere modernisering van de basisdienstverlening en de uitbreiding van de adviesdienstverlening. Concrete voorbeelden hiervan zijn de verdere uitrol van het server based computing systeem - waarmee de organisatie voorop loopt in de markt - vergaande automatisering van administratieve processen via systemen als ERI en EDI-Circle en diensten als tussentijdse rapportage, waarmee ondernemers zicht krijgen op de lopende financiële ontwikkelingen gedurende het jaar. Op het gebied van kennis van en advisering bij bedrijfsoverdrachten is de GIBO Groep een autoriteit. De publicatie van het boek 'Als je bedrijf je leven is' over dit thema is een laagdrempelige manier om de kennis over dit onderwerp te ontsluiten voor ondernemers. Ook de hernieuwde profilering in de arbeidsmarkt en de lancering van een nieuwe, effectieve wervingscampagne maken deel uit van de koers van de organisatie die gericht is op stabiliteit en gestage groei.

Het aantal medewerkers is het afgelopen jaar gestegen van 1.156 naar 1.274. Aangezien de meeste accountancywerkzaamheden arbeidsintensief zijn, streeft de GIBO Groep ernaar om met name de jaarlijks terugkerende werkzaamheden efficiënter te organiseren middels automatisering en opleidingen. Deze ontwikkeling is ook gunstig in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van cliënten om zelf hun administratie te voeren met behulp van GIBOnet Online Boekhouden en GIBOnet Online Salaris behoort eveneens daartoe. Andere activiteiten op dit front zijn: deelname aan EDI Circle (digitale factuurverwerking van leveranciers), verdere implementatie van XBRL op basis van de Nederlandse Taxonomie en elektronisch factureren aan afnemers.

GIBO Groep accountants en adviseurs

De GIBO Groep is een landelijk opererende accountancy- en adviesorganisatie met ruim zestig vestigingen. De GIBO Groep ondersteunt particulieren en ondernemers in het MKB en de agrarische sector met accountancydiensten en advies op het gebied van bedrijfskunde, belastingen, juridische zaken en personeel en organisatie. De GIBO Groep voorziet ondernemers van relevant zakelijk nieuws met een maandelijkse digitale nieuwsbrief en de kwartaaluitgave GIBO Journaal. Jaarlijks geeft de organisatie de leidraad Fiscaal Bewust en een handzaam Rittenregistratieboekje voor de fiscale kilometeradministratie uit. Geïnteresseerden kunnen deze gratis publicaties aanvragen via de website www.gibogroep.nl.

http://www.gibogroep.nl


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,