Nummer 2008094BW 
Datum 26 maart 2008 


Huzarenstukjes rond Ringbaan Oost 

Werken onder de grond, op de weg en boven het water 

Rond de Ringbaan Oost wordt de komende 2 weken nog keihard gewerkt. Dit gebeurt 
onder de grond, op de weg en boven het water. De tijdsdruk is hoog, 14 april moet het 
werk zijn afgerond, dan begint de gemeente Tilburg aan het volgende project, de rotondes  
bij de Druiventros. Om verkeerscirculatie zoveel mogelijk in stand te houden en de     
overlast tot een minimum te beperken kunnen deze werken niet gelijktijdig plaatsvinden.    

Aannemer Heijmans is in de St. Josephstraat en aan Oisterwijksebaan bezig met        
rioolwerkzaamheden. Voor Nederlandse begrippen gebeurt dit op een hoog innovatieve      
manier. Het oude gemetselde hoofdriool is aan renovatie toe. Kunststof schaaldelen van    
1,80 m hoog en 2,40 meter breed worden in het meer dan 100 jaar oude riool gereden. De    
grootste afstand die zo moet worden afgelegd is 250 meter. Dat is vanuit de Oisterwijkse   
baan, onder de Ringbaan Oost door, onder de St Josephstraat tot de kruising met de     
Prinsenhoeve.                                         

Continu werken                                        
In verband met de strakke planning werkt de aannemer er de komende week continu door.     
Om begrip te vragen voor de situatie zijn de gemeente Tilburg en de aannemer gisteravond   
bij de direct omwonenden van de rioolput aan de Oisterwijksebaan aan de deur geweest.     

Dit werk is al een week aan de gang en men heeft hier al de nodige tegenslag moeten      
overwinnen. Daarnaast trokken vandalen afgelopen weekend de pompen los, waardoor       
afgelopen dinsdag het riool onder water stond. Door nu 24 uur per dag te werken hoopt     
Heijmans de deadline te halen.                                

Brug Piushaven                                         
Een ander huzarenstukje is de brug over de Piushaven. Deze brug is aan groot onderhoud    
toe. Al geruime tijd hingen er netten aan de onderkant van de brug. Tevens voldeed de    
ruim 60 jaar oude brug niet meer aan de constructie-eisen die momenteel aan zoŽn brug    
worden gesteld. Aannemer BAM gaat het wegdek van de brug af halen en de brug aan de     
bovenzijde constructief versterken door onder meer enkele duizenden ankers in de brug     
aan te brengen. Daarna knapt ze de onderzijde op.                       

Dit werk wordt gecombineerd met het overige werk aan de Ringbaan Oost om langdurige             
verkeersoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Als de brug is opgeknapt gaat hij weer 
zoÂŽn 15 tot 20 jaar mee. 

Wethouder Els Aarts (verkeer): "Het is een ontzettend complex project geweest waar met 
veel tegenstrijdige belangen moest worden omgegaan: het intensieve verkeer, de bewoners 
en daar kwamen afgelopen maanden ook nog de verschillende nutsbedrijven bij. Ik ben dan 
ook blij dat we de klus binnenkort geklaard hebben." 

Aarts: "De ringbanen liggen er na deze klus weer een stuk florissanter bij. Het extra geld 
dat in de jaren 2006 en 2007 voor het opknappen van de Ringbanen beschikbaar is 
gesteld is zo goed besteed." 

Komende weken wordt duidelijk of de werken inderdaad voor 14 april af te ronden zijn. 
Wethouder Aarts: "De aannemer en het gemeentelijk ingenieursbureau werken keihard om 
deze deadline te halen. Natuurlijk levert het werk hinder op, ik hoop dat mensen hier 
begrip voor kunnen opbrengen. Een goede en veilige infrastructuur is een belangrijke 
basisvoorwaarde voor deze stad."