Senternovem


26-03-2008 | 'European Roadmap for Process Intensification' gepresenteerd aan Rein Willems

Op maandag 17 maart heeft Hans de Wit (voorzitter Actiegroep Proces Intensificatie) de 'European Roadmap for Proces Intensification' aangeboden aan Rein Willems (voorzitter van de Regiegroep Chemie van het Innovatieplatform).

In de procesindustrie kan in potentie nog veel energie bespaard worden door innovaties met procesintensificatie. Daarvan bestaan enkele goede voorbeelden, maar er lijkt nog veel meer mogelijk. Op initiatief van het Platform Ketenefficiency van EnergieTransitie heeft de sector een European Roadmap Process Intensification (PI)opgesteld, met een beschrijving van de R&D die nodig is om tot doorbraken te komen. Veel bedrijven in Nederland doen mee. Doel is om in 2050 circa 20 procent energiebesparing via procesintensificatie te realiseren, hand in hand met het heroveren van een competitieve technologiepositie van de procesindustrie.

Bekijk het volledige nieuwsartikel.

Downloads

Rapport 'European Roadmap for Process Intensification' (Engels) [pdf, 4,48 Mb]
Appendix 1 - Process Intensification Technologies Description and Review
Appendix 2 - Industry Sector Process Intensification Roadmaps [pdf,
1,15 Mb]