Gemeente Vlieland

Vlieland ondertekend energieakkoord Noord-Nederland

Klik hier voor vergroting

ondertekening energieakkoord Noord-Nederland

Op dinsdagmiddag 25 maart ondertekenden 64 gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe het Energieakkoord Noord-Nederland tijdens een feestelijke bijeenkomst in de statenzaal van het Fries Provinciehuis te Leeuwarden.

Ook de gemeente Vlieland heeft het akkoord ondertekend, omdat wij een slagvaardig energie- en klimaatbeleid belangrijk vinden.

Op 8 oktober 2007 ondertekenden de drie noordelijke provincies, Noord-Holland en de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het Energieakkoord Noord-Nederland al. De medeondertekening van het Energieakkoord door de gemeente Vlieland en de andere gemeenten benadrukt nogmaals dat ze er samen voor willen zorgen dat Noord-Nederland zorgvuldig en vernieuwend omgaat met energie.

Het Energieakkoord in de praktijk

In de dagelijkse praktijk laten uiteenlopende projecten in Noord-Nederland zien dat flinke energiebesparingen mogelijk zijn met de huidige technieken. Zo rijden steeds meer bussen en taxi's op aardgas, wordt snoeiafval gebruikt voor het opwekken van energie (biogas) en worden woonwijken milieuvriendelijker gebouwd.

Al deze Noord-Nederlandse initiatieven krijgen extra kracht door de ondertekening van het Energieakkoord. Samen dragen ze bij aan energiebesparing, meer banen in de energiesector en meer kennis over duurzame energie.

De toekomst

Door de komende jaren gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring wordt veel tijd en geld bespaard en kunnen veel nieuwe projecten worden uitgevoerd. De gemeente Vlieland zal daarom veel activiteiten uitvoeren om inwoners, bedrijven en de eigen medewerkers van de gemeente uit te dagen dit te bereiken.

Het tekenen van het akkoord is een bevestiging van de wil om er gezamenlijk voor te zorgen dat Noord-Nederland een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland en zelfs Europa.