Gemeente De Ronde Venen


Intentieverklaring voor een veilig winkelcentrum in Mijdrecht

Klik hier voor vergroting

Ondertekening KVO 1.jpg

Gemeente De Ronde Venen, de Handelsvereniging Mijdrecht (HVM), politie wijkteam De Ronde Venen en de brandweer gaan intensief samenwerken om de veiligheid in het winkelgebied centrum Mijdrecht en winkelgebied de Adelhof verder te verbeteren. De vier partijen hebben daartoe dinsdag 25 maart een intentieverklaring ondertekend.

Doel is om te komen tot een veiliger en aangenamer winkelgebied, voor zowel ondernemers als winkelend publiek. De samenwerking moet leiden tot afgifte van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het keurmerk wordt alleen afgegeven aan winkelgebieden die aan een aantal strikte prestatieafspraken voldoen en een samenwerkingsverband met elkaar hebben ondertekend. In het Mijdrechtse winkelgebied zijn ongeveer 130 winkels en bedrijven gevestigd.

De betrokken partijen gaan de veiligheid van het winkelgebied analyseren door onder andere een enquête uit te zetten over veiligheid en leefbaarheid. Deze week worden de formulieren verspreid onder de winkeliers. Daarnaast worden ook de criminaliteitscijfers geanalyseerd.

Op basis van de uitkomsten van de enquête en de cijfers wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat concrete uitvoeringsmaatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te vergroten.

Directe aanleiding voor het tekenen van de intentieverklaring vormt de plaatsing van cameras in het centrum van Mijdrecht. De cameras traden vlak voor de kerstdagen in werking en hebben inmiddels in verschillende zaken hun nut bewezen. Het keurmerk biedt een opzet om te komen tot een gestructureerde en overkoepelende aanpak om te werken aan een veilig winkelgebied.