KNHS


Versoepeling terugplaatsing naar lagere klasse in de Eventingsport 26 maart 2008

Vooruitlopend op reglementering van komend jaar wil de KNHS soepeler omgaan met de mogelijkheid om terugplaatsing toe te kennen aan ruiters in de Eventingsport. In de toekomst zullen voor promotie in de Eventing de resultaten in de dressuur en het springen zwaarder wegen.

In het kader van veiligheid acht de KNHS het niet wenselijk ruiters te verplichten door te rijden in een klasse die (nog) te zwaar blijkt te zijn of te promoveren naar een volgende klasse terwijl de ruiter twijfelt of hij daar wel klaar voor is.
Uiteraard zijn er naast wedstrijden ook andere trainingsmogelijkheden en bestaat er al de mogelijkheid om HC te starten, toch blijken veel ruiters juist de wedstrijdervaring niet te willen missen. Gezien de aangescherpte eisen voor de wedstrijden die deel uit maken van de Primeval competitie zal de KNHS vanaf dit jaar alvast soepeler omgaan met verzoeken tot terugplaatsing. Terugplaatsing naar een lagere klasse houdt wel in dat een combinatie in het lopende seizen niet deel mag nemen aan een KNHS kampioenschap in de lagere klasse.

Ruiters die terugplaatsing aan willen vragen kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de KNHS.