Nieuw-Vlaamse Alliantie


Europese samenwerking moet zorgen voor meer donoren (26/03/08)

Vandaag keurde de Commissie Volksgezondheid van het Europees Parlement het verslag "Orgaandonatie en -transplantatie: beleidsopties op EU-vlak" goed met een overdonderende meerderheid (60 leden stemden voor, slechts 1 onthouding).

Als EVP-ED rapporteur is N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels bijzonder verheugd dat de EU na lang aandringen concrete acties plant: "Europa kampt met een enorm tekort aan donoren. De uitdaging voor de EU bestaat er dan ook in het aantal donoren op een veilige manier te verhogen. In de Commissie Volksgezondheid werd de voorbije maanden hard gewerkt aan een akkoord tussen de verschillende politieke groepen. De EVP-ED heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Daardoor geeft het Parlement vandaag een duidelijk signaal aan de Commissie en de lidstaten. Het verslag staat voor een integrale aanpak op basis van 3 pijlers: versterkte samenwerking tussen de lidstaten, een richtlijn voor de kwaliteit en veiligheid van orgaandonatie en -transplantatie en maatregelen om orgaanhandel tegen te gaan."

De discussies in het Parlement bevestigen dat orgaandonatie een gevoelig en complex thema is. Er bestaan immers aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten, niet alleen cultureel maar ook juridisch. Zo kiezen sommige lidstaten voor een opt-in systeem terwijl anderen een opt-out systeem hebben. Toch blijkt de wetgeving geen doorslaggevende impact te hebben op het aantal donoren. Frieda Brepoels: "Een studiebezoek aan Spanje leerde ons dat de organisatie van het donatiesysteem de cruciale factor is om het aantal donoren te verhogen. Het Parlement vraagt daarom dat ziekenhuizen voldoende personeel inzetten om potentiële donoren te identificeren en nabestaanden te begeleiden. Het is eveneens belangrijk dat ziekenhuizen de positieve resultaten van transplantaties onder de aandacht van de burgers brengen en dat ze proactief omgaan met de media. Het GIFT-project dat in ons land loopt is gebaseerd op het Spaanse model en boekt uitstekende resultaten. Dit onderstreept hoe verrijkend het is goede praktijken tussen lidstaten uit te wisselen."

Naast het belang van versterkte samenwerking, benadrukte het Parlement dat de richtlijn voor kwaliteit en veiligheid voldoende flexibiliteit moet bieden: de richtlijn mag er niet voor zorgen dat het aantal beschikbare organen vermindert en dat de administratieve lasten voor de lidstaten toenemen. Het blijft de arts die de finale beslissing neemt.
Ten slotte vraagt het Parlement de Commissie en Europol om gevallen van orgaanhandel en transplanttoerisme beter op te sporen en tegen te gaan.

Auteur:
Europees parlement
Frieda Brepoels, EP-lid

Meer informatie:
Contactpersoon: Katrien Uyttersprot, medewerker E-post: Frieda.brepoels-assistant@europarl.europa.eu Url: www.friedabrepoels.eu