Universiteit van Tilburg

Universiteit van Tilburg 26 maart 2008

Tentoonstelling belicht vijf jaar fotografieaankopen op Universiteit van Tilburg

Bij de aanschaf van kunstwerken legt de Universiteit van Tilburg zich sinds 2003 toe op de opbouw van een collectie hedendaagse fotografie. Tot 14 mei zijn rond de aula van de UvT circa veertig fotokunstwerken te zien die de afgelopen vijf jaar zijn verworven. Daaronder werken van Jan Dibbets, Martin Parr, Inez van Lamsweerde en Erwin Olaf. De tentoonstelling is te zien op werkdagen tot 18.00u.

Fotografie is een kunstvorm die zich hoe dan ook altijd op directe of indirecte wijze verhoudt tot de wereld, de maatschappij, de omgeving. Dat is een van de redenen waarom de Universiteit van Tilburg, die gespecialiseerd is in mens- en maatschappijwetenschappen, vijf jaar geleden voor dit genre koos. Bij het besluit om fotografie centraal te stellen in het aankoop- en tentoonstellingsbeleid speelde ook een rol dat de universiteit over een prachtige basis beschikt in de originele foto's van Martien Coppens, die onderdeel uitmaken van de Brabant Collectie in de universiteitsbibliotheek. Een andere overweging wordt gevormd door het feit dat fotografie een betrekkelijk jonge kunstvorm is. Die past goed bij een universiteit die haar wortels heeft in de 20e eeuw en dit jaar zijn 80-jarige bestaan viert. Bij aankopen of opdrachten wordt gezocht naar een relatie met datgene wat de universiteit kenmerkt. Soms is dat kan een thema van onderzoek, dan weer gaat het om zoiets als reflectie, ook kan in een werk een relatie gevonden worden met de bijzondere identiteit van de instelling. De aankopen krijgen een plaats in hallen, gangen, vergaderzalen en kantoorruimtes van de universiteit. Een deel van het werk is voor medewerkers van de UvT beschikbaar via een interne kunstuitleen.

Sinds de start van het collectiebeleid heeft de UvT - die hiervoor een bescheiden budget ter beschikking heeft - ook werken kunnen aankopen van meerdere kunstenaars uit de omgeving. Daaronder Paul Bogaers, LJAD Creighton, Mischa Keijzer, Wijnand van Lieshout, Marc Mulders, Wiesje Peels en Gerdien Wolthuis Pauw. De collectie is verder verrijkt via opdrachten, zoals een serie portretten van internationale studenten van Madeleine Heijmans voor de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, een drieluik over de Trias Politica van Anna Thalia Benus voor de faculteit Rechtsgeleerdheid, een serie over vergrijzing door Anouk Paulissen ten behoeve van onderzoeksinstituut Netspar, een drieluik over ICT en dienstverlening door Petra Stavast en het werk Natura Artis Magistra van de hand van Rob Moonen.