Gemeente Breda

Masterplan winkel- en woongebied Achter de Lange Stallen gereed

Situatie Breda ADLS.JPG

Wethouder Economische Zaken, André Adank: Met de ontwikkeling van deze laatste grote centrumlocatie versterkt Breda haar positie als bijzonder aantrekkelijke winkelstad. Ook het toevoegen van woningen draagt bij aan versterking van de centrumfunctie. Met de markt hebben we een prima basis ontwikkeld voor de verdere uitwerking van deze toekomstige prachtlocatie.

Met het vrijgeven voor consultatie van het concept Masterplan voor de realisatie van het nieuwe winkel- en woongebied op de locatie Achter de Lange Stallen, brengt het college van burgemeester en wethouders van Breda de uitbreiding van de winkelfunctie van het Bredase stadscentrum dichterbij. Met ditzelfde project wordt eveneens invulling gegeven aan een ander speerpunt voor het centrum: wonen boven winkels. Volgens plan wordt Achter de Lange Stallen een project met circa180 appartementen, waarvan circa een derde in het lagere prijssegment; 25.000 m2 detailhandel en ondersteunende horeca; en circa 1000 ondergrondse parkeerplaatsen.

Masterplan en integrale uitgangspunten

De locatie sluit aan op het bekende winkelgebied van Ginnekenstraat, Houtmarkt/Halstraat en Stallingstraat/van Coothplein. De ligging tegenover het Chassé Park, met voorzieningen als Bredaas Museum, Mezz en hotel De Keyser, vergt eveneens zorgvuldige inpassing in het gebied en aandacht voor de verbindingen. Het masterplan voor de ontwikkeling van het gebied Achter de Lange Stallen sluit aan op integrale uitgangspunten voor dit gebied, die vooral betrekking hebben op de versterking van de regionale positie van het stadcentrum en de ontwikkeling en kwaliteitsversterking van wonen en winkelen in de binnenstad. Daarnaast wordt ingegaan op economische en maatschappelijke aspecten. Aan de plannen voor deze locatie wordt al enkele jaren gewerkt. Het is een private ontwikkeling van ontwikkelaar Bouwfonds-MAB, belegger Unibail Rodamco en woningbouwcorporatie WonenBreburg. De laatste brengt de eigendommen de Lange Stallen en het KPN gebouw aan de Oude Vest in deze ontwikkeling in. Het stedenbouwkundig plan is in opdracht van Bouwfonds MAB opgesteld door architectenbureau Soeters van Eldonk.

Consultatie en planning

Het stedenbouwkundig schetsplan wordt vanaf 3 april als concept Masterplan Achter de Lange Stallen ter inzage gelegd. De consultatieperiode beloopt 6 weken en bevat een informatie-bijeenkomst, waarover belanghebbenden tijdig geïnformeerd worden. Tot en met 14 mei kan schriftelijk gereageerd worden op het concept Masterplan.Daarna volgt inventarisatie van de reacties en wordt het plan eventueel op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het plan opnieuw aan het college voorgelegd ter goedkeuring en daarna aan de gemeenteraad ter vaststelling. Naar verwachting wordt dit proces kort na de zomervakantie afgerond. Streven is met de uitvoering te kunnen starten in 2010 en het geheel te kunnen opleveren in 2013.

Breda, 26 maart 2008