Gemeente Breda

Breda krijgt extra geld van provincie Noord-Brabant voor het verbeteren van de luchtkwaliteit

De Gemeente Breda heeft 2,35 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant toegezegd gekregen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Breda gaat het geld gebruiken om extra maatregelen te nemen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo wil de gemeente extra groen en vegetatiedaken aanleggen, schone brandstoffen stimuleren en doorstromingmaatregelen voor het verkeer realiseren. Wethouder Willems van milieu: `Breda werkt al hard aan een schonere lucht. Zo mogen er geen vuile vrachtwagens meer het centrum in, heeft de gemeente aardgasbusjes aangeschaft en stimuleren we het fietsgebruik. De subsidie die we nu krijgen geeft ons de mogelijkheid om nieuwe maatregelen te nemen'.

Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL)

Het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is een regionale uitwerking van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL heeft als doel om de luchtkwaliteit zo snel mogelijk aan de Europese normen te laten voldoen zonder daarbij ruimtelijke ontwikkelingen te belemmeren. Verder wordt het NSL gebruikt om vijf jaar uitstel te krijgen bij Europa voor het voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. In het kader van het NSL stelt het Rijk per regio gelden beschikbaar voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. De provincie Noord-Brabant krijgt een bedrag van EUR 25,8 miljoen. EUR 2,35 miljoen van dit budget is toegezegd aan de Gemeente Breda.

Aanvullende maatregelen

Breda heeft in 2006 een luchtkwaliteitsplan vastgesteld. De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen in dit plan waren al gedekt. Het extra geld van de provincie maakt het mogelijk om aanvullende maatregelen te nemen op het gebied van luchtkwaliteit. Breda wil inzetten op meer groen en vegetatiedaken, communicatie over luchtkwaliteit richting scholen, het gebruik van schone brandstoffen zoals aardgas en biobrandstoffen stimuleren en zorgen dat Bredanaars vaker en meer fietsen.

Breda, 25 maart 2008