Gemeente Tilburg

26-3-2008
Noord-Brabantse steden pakken schooluitval aan
Financiële beloning rijk voor scholen voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft vandaag met de schoolbesturen voor het VO en het MBO in de provincie Noord-Brabant én de gemeenten Tilburg, Eindhoven,
's-Hertogenbosch en Breda het convenant Voortijdig Schoolverlaten ondertekend. Zij liet de scholen tijdens de bijeenkomst weten dat zij een financiële beloning van het rijk tegemoet kunnen zien van 2.000 euro voor iedere schoolverlater die zij minder hebben dan in het peiljaar 2005-2006. Zoveel mogelijk jongeren moeten hun diploma halen, dat is het uitgangspunt. Samen met de gemeenten en scholen in Brabant zetten we daarom de aanval op de schooluitval in om die ambitie waar te maken, aldus Van Bijsterveldt.

Met de ondertekening van het convenant maken gemeenten maken namens hun regio afspraken met de schoolbesturen om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terug te brengen. De partijen hebben onder meer afgesproken dat er een betere registratie van verzuim en uitval gerealiseerd gaat worden. Ook wordt de overgang van het VMBO naar het MBO verbeterd. Met als doel ervoor te zorgen dat jongeren niet langer de school voortijdig de rug toekeren en een diploma behalen op minimaal HAVO, VWO of MBO 2-niveau.

Cijfers
Het convenant heeft een looptijd tot 2012. In die periode wil het rijk het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters met 40% terugbrengen. Het voorkómen van schooluitval is één van de speerpunten van het kabinet. "Tilburg doet daar een schepje bovenop en gaat voor 50%", aldus wethouder Hugo Backx van onderwijs. "Wij zijn zeer tevreden over het feit dat we maatregelen kunnen treffen die hoognodig zijn en dat sámen met het onderwijs. Het mooie van dit convenant is dat alle partijen zich als probleemeigenaar zien en vanuit de eigen invalshoek een steentje bijdragen om de schooluitval te beteugelen."

In Tilburg vallen per jaar ongeveer 1.500 leerlingen op het VO en het MBO uit. In het schooljaar 2005-2006 verlieten ongeveer 7.900 Brabantse jongeren voortijdig hun school. Landelijk waren dat er destijds 56.500.